DGI Petanque - Tur til Ukraine.


DGI Vestjylland Petanque inviterer alle foreninger/klubber på petanque tur til Ukraine.

Se indbydelsen her

Med venlig hilsen


DGI Sydøstjylland│ Langmarksvej 45│ 8700 Horsens
Telefon +45 79 40 44 00
sydoestjylland@dgi.dk │ www.dgi.dk