Sæsonplan petanque 2020.


Sæsonplan 2020 print ud:
 

Her er to ændringer til sæsonplan 2020.
Doublestævne i Nyker er flyttet til 6. juni og turneringsafslutningen er flyttet til 12. september.
Ændringerne er fordi der er kampe i Dansk Petanque Forbund på de datoer, der var sat til disse aktiviteter.

Med Venlig Hilsen

Gert Sørensen