Alligevel ingen aflysning af stolemotion og ældregymnastik


På grund af skoleidræt aflyses ældre i bevægelses træning Tirsdag den 23 nov. 2021, hvilket gælder både for senior- og stolemotion
Da skoleidrætten er flyttet til d 8. dec. er der ingen aflysninger 23. nov