Ældre i bevægelse

Seniormotion

Hvad er det for aktiviteter vi kan tilbyde?

  • Dette er holdet for dig der har lyst til at arbejde med balance, puls styrke og afspænding. Vi skal have det sjovt, mens vi til god musik får pulsen op og styrket vores muskler. Hver gang afsluttes med en afspænding liggende på gulvet. Så medbring gerne en pude til at have under hovedet og et tæppe til at have over dig og måske et til at have under knæene. Idrætsforeningen har måtter.

Hvornår og hvor finder træningen sted ?

På tirsdage fra kl. 9.30 til kl. 11:00 i Aakirkeby-hallernes hal B.

Praktiske bemærkninger

Da deltagernes fysiske forudsætning er på forskellige niveauer, er det vigtigt, at den enkelte deltager selv tilpasser sin deltagelse - og ikke, hvad naboen gennemfører !!!

Derfor: hellere stoppe lidt for tidligt end for sent!

Pådrager man sig en skade, giv instruktøren besked herom med det samme

Tag ikke værdigenstande med i hallen

Bevæg dig - bevar dig!